Funkcjonariusz policji w czasie urlopu ojcowskiego będzie chroniony przed zwolnieniem.
Strażacy, policjanci, pogranicznicy oraz funkcjonariusze służb specjalnych będą mogli korzystać z takiego samego prawa do opieki nad dziećmi jak pracownicy. Wczoraj Senat przyjął bez poprawek ustawę z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z nią ojcowie służący w służbach mundurowych jeszcze w tym roku będą mogli skorzystać z tygodniowego urlopu ojcowskiego. W przyszłym roku będzie on wydłużony do dwóch tygodni. Z nowego uprawnienia skorzystają policjanci pogranicznicy, celnicy, strażacy oraz funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Funkcjonariusze korzystający z takiego urlopu będą chronieni przed zwolnieniem.
Ustawa teraz trafi pod podpisu prezydenta.