Do 13 maja ośrodki rehabilitacyjne mogą ubiegać się o pomoc w sfinansowaniu zajęć dla niepełnosprawnych dzieci i ich opiekunów.
Jeszcze przez dwa tygodnie oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będą przyjmować wnioski o udzielenie pomocy na podstawie programu Wczesna Pomoc Dziecku Niepełnosprawnemu. Uzyskane w ten sposób środki można wykorzystać m.in. na prowadzenie rehabilitacji dzieci do 7. roku życia, kursów i szkoleń dla ich rodziców.
– Pieniądze te można także przeznaczyć np. na finansowanie zakupu materiałów dydaktycznych do realizacji tych zadań – mówi Agnieszka Krzysztofik z fundacji Recto działającej na rzecz osób niepełnosprawnych.