Mimo oszczędności policja przyjmie kolejnych funkcjonariuszy. Najwięcej chętnych do służby jest w małych miejscowościach, gdzie jest najtrudniej o pracę.
Jeszcze w maju do policji wstąpi 1350 nowych funkcjonariuszy. To jednak wciąż mało w porównaniu z liczbą policjantów przechodzących na emerytury. Tylko w pierwszym kwartale wnioski o przejście na nią złożyło 2,2 tys. funkcjonariuszy.
Najwięcej nowych policjantów zostanie przyjętych w Warszawie – 180. Najmniej, bo zaledwie po 30 osób, wstąpi do służby w Białymstoku i Gorzowie Wielkopolskim.
– Różnica w liczbie planowanych do przyjęcia policjantów wynika z analizy kadrowej, ale także z uwzględnienia potrzeb konkretnych garnizonów – mówi podinsp. Grażyna Puchalska z Komendy Głównej Policji.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie do policji musi złożyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, odręcznie napisany życiorys oraz książeczkę wojskową. Kandydaci do służby muszą nie tylko przejść sprawdzian ze sprawności fizycznej, ale także zdać test z wiedzy ogólnej. Osoby pragnące wstąpić do tej formacji przechodzą również badania psychologiczne, które określają ich predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w policji.