Senat poparł w czwartek jednogłośnie kilka ustaw, w tym ustawę o policji, które wprowadzają urlopy ojcowskie także dla funkcjonariuszy służb mundurowych.

Za poparciem ustawy było 89 senatorów, żaden nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosu.

Zmiany dotyczą policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Od 2012 r. urlopy dla ojców będą trwać dwa tygodnie

Z początkiem 2010 r. do kodeksu pracy wprowadzono urlopy dla ojców w wymiarze jednego tygodnia; od 2012 r. będą trwać dwa tygodnie. Ponadto od zeszłego roku pracownicy mają prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego, z tego urlopu może skorzystać również mężczyzna.

Jak pokreślono w uzasadnieniu ustawy, funkcjonariusze w zależności od miejsca pracy i płci mieli do tej pory zróżnicowany dostęp do uprawnień rodzicielskich; celem tej ustawy jest zrównanie uprawnień rodzicielskich funkcjonariuszy z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników, gwarantowanych przepisami kodeksu pracy.

Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w styczniu 2010 r. na urlopie ojcowskim było tylko 75 mężczyzn, w maju - już 1,6 tys. Od 1 stycznia do końca października 2010 r. z urlopów ojcowskich skorzystało prawie 14,5 tys. pracowników.