Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wprowadza urzędowe ceny i marże na leki finansowane ze środków publicznych. Ustawa ta, wchodząca w skład pakietu ustaw zdrowotnych przygotowanych przez rząd, budziła najwięcej kontrowersji.

Senat nie poparł w czwartek wniosku o odrzucenie jej w całości, który złożył senator PiS Stanisław Karczewski. Głosowano więc nad poprawkami zaproponowanymi przez senatorów i przez senacką komisję zdrowia. Po głosowaniach Senat podjął uchwałę o przyjęciu ustawy z zaproponowanymi poprawkami. Za podjęciem uchwały w tej sprawie opowiedziało się 56 senatorów; 37 było przeciwnych; jeden senator wstrzymał się od głosu.

Senatorowie opowiedzieli się za wykreśleniem z ustawy refundacyjnej zapisu dotyczącego przekazywania przez firmy farmaceutyczne 3 proc. z zysku z refundacji. Pieniądze miały być przeznaczane na badania niekomercyjne - m.in. porównywanie leków generycznych. Zapis ten budził zastrzeżenia m.in. senackiej komisji ustawodawczej; komisja kwestionowała jego konstytucyjność.

Poprawki wykreślające zapis zgłosili Michał Okła (PO), Bohdan Paszkiewicz (PiS) i Tadeusz Gruszka (PiS). Za wykreśleniem zapisu głosowało 93 senatorów; jeden wstrzymał się od głosu.

Senat opowiedział się także za przyjęciem poprawki dotyczącej tzw. paybacku

Senat opowiedział się także za przyjęciem m.in. poprawki dotyczącej tzw. paybacku, czyli mechanizmu nakazującego firmom farmaceutycznym zwrot części przychodu ze sprzedaży leków refundowanych w przypadku przekroczenia budżetu NFZ na refundację leków. Firmy farmaceutyczne zgodnie z poprawką zwracałyby 50 proc. przekroczonej przez nie kwoty.

Kolejna z poprawek zakłada, że skontrolowane apteki będą mogły odwoływać się od decyzji Inspekcji Farmaceutycznej czy Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z propozycją mogłyby to zrobić w oddziale wojewódzkim NFZ.