"Ustawa ta to bardzo dobry sygnał. Wreszcie jednoznacznie mówimy o wyższości opieki rodzicielskiej nad wszelkimi innymi formami. O ile jej realizacja zostanie zabezpieczona w odpowiednie środki finansowe, to - w moim przekonaniu - stanie się bardzo skutecznym narzędziem wsparcia rodziny i gwarantem prawa dziecka do miłości, opieki - przede wszystkim w środowisku rodzinnym.

Codziennie spotykam się z problemami dzieci pozbawionych opieki naturalnych rodziców, dylematami rodzin zastępczych, ale także z trudnościami rodziców chcących zapewnić prawidłową opiekę i wychowanie swoim dzieciom.

Wielokrotnie podkreślałem, że jestem wierny zasadzie prymatu rodziny, ochrony jej ponadczasowych wartości. Jednocześnie widzę potrzebę przebudowy funkcjonującego modelu wspomagania rodziny przeżywającej trudności, jak również niezwykle istotnej formy wsparcia dziecka w sytuacji kryzysowej, jaką jest szeroko rozumiana opieka zastępcza.

Mamy wreszcie do czynienia z aktem prawnym, który pozwoli na poprawę sytuacji rodziny biologicznej i jej wsparcie. Ustawa podkreśla obowiązek pracy z rodziną naturalną, jako bezspornie najważniejszym środowiskiem każdego dziecka. Ustawa przyczyni się do profesjonalizacji rodzicielstwa zastępczego i pozwoli na powołanie różnego typu specjalistycznych jednostek wsparcia.

W moim przekonaniu, opartym m.in. na podejmowanych przeze mnie licznych interwencjach, aktualna organizacja systemu pomocy rodzinie nie zapewnia należytego, dobrze funkcjonującego systemu wsparcia. Z wprowadzeniem nowych przepisów wiążę nadzieję na gruntowną reformę tego systemu. Wiarę na skuteczniejszą, niż to jest obecnie, pomoc pokładam w propozycjach związanych z szeroko rozumianą profilaktyką, wspomaganiem i pracą z rodziną, których celem jest zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych poza rodziną biologiczną".