Stosowną ustawę kończy pisać zespół senatorów, posłów i ekspertów. Wg niej rodzina, która będzie chciała wynająć opiekuna dla chorego krewnego, umieścić go w domu pomocy społecznej lub w domu dziennego pobytu, dostanie czek opiekuńczy pokrywany z budżetu na sumę od 800 do 1200 zł miesięcznie w zależności od stopnia niesamodzielności. Mając taki czek, będzie można wybrać na rynku usługodawcę, który zapewni opiekę.