Szczegółowe zasady ustalania, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń, są określone w przepisach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z nimi pierwszeństwo w wypłacie ma kraj, w którym pracuje rodzic. Jeżeli jeden z nich pracuje w Niemczech, a drugi, przebywający z dziećmi w Polsce, jest bezrobotny, zasiłek będzie wypłacać niemiecka kasa zasiłków rodzinnych. W sytuacji gdy obydwoje rodzice pracują, drugim kryterium jest miejsce pobytu dzieci. Jeżeli mieszkają w Polsce, tu będą przyznane świadczenia.

– Unijne przepisy przewidują, że zasiłek przysługuje w możliwie najwyższej wysokości. W tej sytuacji Niemcy wypłacą więc tzw. dodatek dyferencyjny, czyli różnicę w wysokości między polskim a niemieckim zasiłkiem – mówi Marietta Hełka, kierownik działu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.

Natomiast gdy dochody rodziny przekraczają obowiązujące w Polsce kryterium dochodowe, zasiłek będzie wypłacany w Niemczech.

W Polsce instytucjami właściwymi do rozstrzygania, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń, są regionalne ośrodki polityki społecznej działające przy marszałku województwa.