Emerytura za pracę

W Niemczech pracownicy mają potrącane składki po uzyskaniu 66 tys. euro dochodów (w zachodnich landach) i 55,8 tys. euro. (w landach wschodnich). Dzięki opłacaniu składek polscy pracownicy mogą pod pewnymi warunkami liczyć na niemiecką emeryturę. Muszą mieć ukończone 65 lat i co najmniej pięć lat pracy za Odrą. Przesunięcie w czasie przejścia na emeryturę powoduje jej wzrost o 0,5 proc. za każdy miesiąc pracy przypadający po ukończeniu 65. roku życia.

Jeśli ktoś pracował krócej niż pięć lat, nie otrzyma niemieckiej emerytury. Ma to jednak znaczenie przy wyliczaniu polskiej emerytury dla osób będących w starym systemie. ZUS musi dodać do okresów ubezpieczenia w Polsce także ten niemiecki. Okres ubezpieczenia niemieckiego nie będzie miał znaczenia dla młodszych osób. Oni otrzymają emeryturę zależną od kwoty składek zgromadzonych w ZUS i OFE.

– Okres przepracowany w Niemczech będzie ważny dla ustalenia tzw. emerytury minimalnej – mówi Ewa Bednarczyk, wicedyrektor departamentu rent zagranicznych w centrali ZUS.

Aby ją uzyskać, kobieta musi mieć 20 lat ubezpieczenia, a mężczyzna 25 lat i mieszkać w Polsce. Jeśli zabraknie tego stażu za pracę w Polsce, ZUS uwzględni zatrudnienie za granicą.

Renta za chorobę

Osobie zatrudnionej w Niemczech, która zachoruje, przysługuje zasiłek chorobowy przez 42 dni (6 tygodni). Kasa chorych wypłaca zasiłek chorobowy najdłużej przez 78 tygodni w ciągu 3 lat. Jego wysokość wynosi 70 proc. ostatniego wynagrodzenia brutto, ale nie więcej niż 90 proc. Chory musi w ciągu 3 dni poinformować pracodawcę o tym, że jest niezdolny do pracy i złożyć w kasie chorych zaświadczenie od pracodawcy o zarobkach.

– Kwota zasiłku i obowiązki pracownika są podobne jak w Polsce – mówi Witold Polkowski, ekspert Pracodawców RP.

Polski pracownik, który zachorował na terenie Niemiec, może się ubiegać o rentę.

– W Niemczech obowiązuje renta z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej – mówi Angelika Schmid, adwokat z kancelarii Noerr.

Ta jest przyznawana od roku do maksymalnie trzech lat.

Wypadek w pracy

Każdy pracownik w Niemczech jest objęty ustawowym ubezpieczeniem wypadkowym.

– Droga do i z pracy zaczyna się przy tym z chwilą przekroczenia progu domu wzgl. bramy zakładu – mówi mec. Angelika Schmid.

Obejmuje ono zdarzenia, które wystąpią w miejscu pracy, w drodze do niej i z powrotem. Ubezpieczenie to obejmuje również choroby zawodowe.

Jeśli pracownik na skutek wypadku jest niezdolny do pracy dłużej niż trzy dni, przysługują mu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Dzięki temu pracownik ma zapewnioną kompleksową opiekę, świadczenia na przekwalifikowanie, czy wypłatę renty wypadkowej i odszkodowania na wypadek śmierci. Inaczej niż w polskim systemie ubezpieczenia wypadkowego w Niemczech nie przysługuje świadczenie pieniężne w postaci jednorazowego odszkodowania.