Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” chce poszerzenia tej grupy. Szerszy dostęp do informacji miałby dotyczyć szczególnie niektórych sektorów, np. finansowego. Takie zmiany w przepisach rozważa już Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

– Nie chodzi o zdobywanie wiedzy na temat każdego popełnionego przez pracownika przestępstwa, ale powiązanego z charakterem wykonywanej pracy – wyjaśnia dr Grażyna Spytek-Bandurska, zastępca dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy PKPP Lewiatan.

Firmy chcą znać przeszłość pracowników, by dbać o dobro klientów i własne. Coraz częściej dają im dużą swobodę w podejmowaniu ważnych decyzji i udostępniają przedmioty o znacznej wartości.