Główny Inspektorat Sanitarny przygotowuje dla zakładających żłobki i kluby dziecięce tzw. minimum sanitarne gwarantujące higieniczne warunki przebywania dzieci.
Gmina lub inny podmiot, który chce prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, musi spełniać odpowiednie wymogi sanitarne i lokalowe dotyczące miejsca, w którym będzie prowadzona taka placówka. Są one określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki z 25 marca 2011 r. (Dz.U. nr 69, poz. 367).
– W rozporządzeniu, poza wskazaniami dotyczącymi dzieci karmionych mlekiem matki, pominięte zostały kwestie związane z wymaganiami dotyczącymi zaplecza kuchennego i warunków przygotowywania posiłków – mówi Monika Ebert ze Stowarzyszenia Rodziców Tu w Zalesiu Górnym.
To oznacza, że żłobki muszą spełniać warunki określone w przepisach o bezpieczeństwie żywności i żywienia, które dotyczą wszystkich zakładów żywieniowych.
– Ich spełnienie zwłaszcza w żłobkach przeznaczonych dla małej liczby dzieci będzie trudne – dodaje Monika Ebert.
Zwraca też uwagę, że inaczej niż w przedszkolach, w przypadku tych placówek rzadko stosowany może być catering, bo małe dzieci wymagają częstszego podawania posiłków niż przedszkolaki.
Zakładającym nowe miejsca opieki ma jednak pomóc Główny Inspektorat Sanitarny.
– Przygotowujemy właśnie broszurę informacyjną dla stacji sanitarnych, gmin oraz wszystkich zainteresowanych zakładaniem nowych form opieki zawierającą tzw. minimum sanitarne – mówi Jan Orgelbrand, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.
Dodaje, że w jej opracowaniu uczestniczy biuro Rzecznika Praw Dziecka i ma być ona dostępna w formie elektronicznej od września.
– Warto też, aby jeszcze przed założeniem żłobka podmiot go prowadzący zwrócił się o pomoc do lokalnego organu państwowej inspekcji sanitarnej – mówi Jan Orgelbrand.