Pracodawcy będą musieli ponieść koszty badania, które ma ustalić, czy na danym stanowisku pracy występują warunki uprawniające do emerytury pomostowej.
Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu może zostać uchwalona ustawa rozszerzająca uprawnienia inspektorów pracy. Projekt nowelizacji ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. nr 89, poz. 589 ze zm.) został przygotowany przez sejmową Komisję do Spraw Kontroli Państwowej. Nowe rozwiązania są popierane przez wszystkie kluby parlamentarne.
Jak zwraca uwagę prof. Danuta Koradecka, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, PIP zyska dodatkowe narzędzie do prowadzenia postępowania kontrolno-nadzorczego w firmach. Inspektor pracy będzie mógł nakazać firmie przeprowadzenie badań stanowiska pracy, które mają wykazać pracę w szczególnych warunkach. Ich koszt poniesie pracodawca.