W ramach projektu „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, który jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Agencja ma do rozdysponowania ponad 550 mln zł. Jeden rolnik może otrzymać 75 tys. zł. Przyjmowanie wniosków potrwa do 24 czerwca.

Z dotacji korzystać mogą rolnicy, którzy prowadzą już gospodarstwa. Warunkiem jest tylko to, aby od rozpoczęcia działalności do dnia złożenia wniosku nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, a do momentu wydania decyzji nie więcej niż 18 miesięcy. ARiMR będzie brać pod uwagę trzy kryteria – powierzchnię użytków gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe rolnika oraz poziom bezrobocia w powiecie, na terenie którego znajduje się gospodarstwo. Za każde z nich przyznawane będą punkty, które będą decydować o tym, kto dostanie pieniądze w pierwszej kolejności.

Dotąd liczyła się jedynie kolejność złożenia kompletnego i poprawnego wniosku. Dotychczas z PROW 2007 – 2013 pomoc finansową otrzymało 16,2 tys. młodych rolników.