Urząd stwierdził w lipcu 2009 r., że NFZ nadużył swojej pozycji ustalając kryteria oceny w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne. W ocenie UOKiK, NFZ faworyzował dotychczasowych kontrahentów gwarantując im dodatkowe punkty w ramach oceny ofert, utrudniając w efekcie wygranie konkursu nowym. UOKiK nałożył wówczas na Fundusz karę w wysokości 1 145 512 zł. Fundusz został także wezwany do zaniechania stosowania tej praktyki.

NFZ wówczas skorzystał z przysługującego mu prawa i odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. W liczącym ok. 20 stron uzasadnieniu Fundusz wnosił o uchylenie decyzji lub jej zmianę w całości, a także zwrot kosztów.

W środę SOKiK oddalił w całości odwołanie NFZ, przyznając tym samym rację prezes Urzędu - poinformowała w czwartek PAP rzecznik prasowy UOKiK Małgorzata Cieloch.

"Narodowy Fundusz Zdrowia nadużył pozycji dominującej ustalając kryteria oceny w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezes Urzędu" - podkreśliła.

Rzecznik NFZ Andrzej Troszyński podkreślił w rozmowie z PAP, że obecnie NFZ nie przyznaje już dodatkowych punktów dla dotychczasowych kontrahentów, chociaż jest to przedmiotem krytyki tych podmiotów. "Mam nadzieję, że zasądzona kara będzie przeznaczona na ochronę zdrowia" - dodał.