Gazeta przypomina, że dodatki do emerytur są waloryzowane na tej samej zasadzie co świadczenia emerytalne, więc od 1 marca tego roku są już w nowej wysokości.

Seniorzy otrzymywane co miesiąc emerytury mogą powiększyć o: dodatek pielęgnacyjny (186,71 zł), dodatek kombatancki (186,71 zł), ryczałt energetyczny (139,16 zł), dodatek kompensacyjny (28,01 zł), świadczenie dla byłych żołnierzy / górników (od 9,36 zł do 186,71 zł), świadczenie dla deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR (od 9,36 zł do 186,71 zł), świadczenie dla niewidomych, którzy stracili wzrok wskutek wojny (611, 67 zł), dodatek za tajne nauczanie (186,71 zł).