Zasady rekrutacji na studia każda uczelnia określa sama. Nie mogą być one jednak sprzeczne z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym. Od decyzji w sprawie przyjęcia bądź nie w poczet studentów można się odwołać

Rodzaj pytań egzaminacyjnych zależy od ustaleń przyjętych w statucie

Kandydat na studia uzyskał 76 punktów z dodatkowego egzaminu wstępnego na studia. Nie dostał się na nie, bo zgodnie z uchwałą senatu uczelni minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia na studia wynosi 77. Jedno z pytań wykraczało poza program nauczania w szkole średniej, choć było to niezgodne ze wspomnianą uchwałą. Czy w takiej sytuacji można podważyć egzamin?
Uczelnia może ograniczyć liczbę kierunków dla kandydatów
Kandydatka aplikowała na dwa kierunki studiów na tej samej uczelni. W trakcie rejestracji elektronicznej okazało się jednak, że może zarejestrować się tylko na jeden z nich. Po zakończeniu rekrutacji otrzymała decyzję o nieprzyjęciu na studia, ponieważ zgodnie z załącznikiem do uchwały senatu opublikowanym w tym samym roku akademickim, w którym odbywała się rekrutacja, mogła ubiegać się o przyjęcie tylko na jeden kierunek (poprzez rejestrację elektroniczną). Czy ograniczenie wyboru kandydatowi na studia tylko do jednego kierunku jest niezgodne z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym?
Odwołać się można dopiero po doręczeniu decyzji
Student z list wywieszonych na wydziale dowiedział się, że nie dostał się na I rok studiów. Od razu złożył odwołanie do komisji rekrutacyjnej, przed otrzymaniem decyzji w tej sprawie. Czy jego odwołanie jest skuteczne?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa i obowiązki mają kandydaci na studiaW pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania