26 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zacznie przyjmować wnioski o unijne premie dla młodych rolników. Nowością w tegorocznym naborze będzie możliwość uzyskania pomocy przez wszystkich młodych rolników, prowadzących gospodarstwa, bez względu na sposób ich nabycia. W poprzednich naborach o premię mogły ubiegać się osoby, które przejęły gospodarstwa po starszych rolnikach ubiegających się o rentę strukturalną. Warunkiem przyznania świadczenia było uzyskanie wsparcia przez młodego następcę i przekazanie gospodarstwa w ciągu 9 miesięcy.

Obecnie rolnicy muszą jedynie spełnić wymóg, aby od rozpoczęcia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej niż rok, a do wydania decyzji – nie więcej niż 18 miesięcy.

Zmieni się również tryb przyznawania pomocy. Każdy wniosek będzie poddawany ocenie punktowej według trzech kryteriów: powierzchni użytków tworzonego gospodarstwa, kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym znajduje się gospodarstwo. O kolejności przyznawania pomocy będzie decydowała suma przyznanych punktów.

Wnioski będą przyjmowane do 24 czerwca 2011 r. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 40 lat. Mogą one skorzystać z jednorazowej premii w wysokości 75 tysięcy zł.

Dotychczas pomoc z PROW 2007 – 2013 została przyznana dla ponad 16,2 tys. młodych rolników. Na dotacje dla nich ARMiR może jeszcze wydać ponad 550 mln zł.