To ostatnia dłuższa przerwa w nauce przed końcem roku szkolnego 2010/2011, który nastąpi 22 czerwca.

Zgodnie z październikową nowelizacją rozporządzenia ministra edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego, w części szkół ponadgimnazjalnych uczniowie mogą nie mieć zajęć w niektóre z dni, gdy przeprowadzane są egzaminy maturalne. Decyzje w tej sprawie podejmują dyrektorzy szkół.