Ocenianie prac pisemnych przez egzaminatorów budzi wiele wątpliwości, zarówno wśród maturzystów, jak i nauczycieli. Zawsze warto sprawdzić, czy są one słuszne. Zdarza się bowiem, że ocena została zaniżona.
Aby zdać maturę, trzeba z każdego przedmiotu obowiązkowego uzyskać co najmniej 30 proc. punktów. Od ubiegłego roku przedmiotami obowiązkowymi są: języki polski i obcy oraz matematyka. Wszystkie trzeba zdać tylko na poziomie podstawowym.
Z tym, że w przypadku języków, poza egzaminem pisemnym, trzeba też zaliczyć egzamin ustny. Jeśli ktoś wybrał poziom rozszerzony z matematyki, języka obcego czy języka polskiego, to ta część egzaminu traktowana jest jak przedmiot dodatkowy. Zatem na świadectwie będzie podany wynik z części podstawowej oraz z części pisemnej. Jednak wyniki uzyskane z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie matury.

Prawo do poprawki

Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie uzyskali 30 proc. punktów wyłącznie z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy, mogą powtórnie próbować go zdać w terminie poprawkowym w sierpniu. Prawa do poprawki nie mają ci, którym okręgowa komisja egzaminacyjna unieważniła pracę, np. z powodu jej niesamodzielnego napisania.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak poprawić wynik z matury.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy jest możliwe przełożenie terminu egzaminu poprawkowego
- Czy wgląd do pracy maturalnej możliwy jest tylko przez sześć miesięcy
- Czy w kwietniu można zdecydować się na poprawienie wyniku matury