W listopadzie 2010 r. dane wskazywały na 17,3 proc. osób, które zmieniły pracę w ciągu ostatniego półrocza. Polska wyróżnia się tu znacznie na tle innych badanych krajów - np. w Wielkiej Brytanii odsetek osób, które zmieniły pracę, wyniósł 20 proc., w Czechach 18,2 proc., we Francji 16,4 proc., a na Węgrzech 10,9 proc.

Głównym powodem zmiany pracy w Polsce była reorganizacja struktury poprzedniego pracodawcy (28 proc. przypadków). 23 proc. badanych zmieniło pracę, by polepszyć sobie warunki.

Badanie pokazało także, że 15 proc. zatrudnionych aktywnie poszukuje innej pracy, jedna trzecia tej grupy to osoby w wieku 55-64 lat.

35 proc. badanych dostrzega duże lub umiarkowane ryzyko utraty pracy w ciągu kolejnego półrocza.

Jednocześnie Polaków charakteryzuje "specyficznie wysokie" na tle innych badanych krajów przekonanie o łatwości znalezienia nowego zatrudnienia. Szanse na znalezienie porównywalnego zajęcia widzi 69 proc. badanych, 75 proc. jest przekonanych, że udałoby się im znaleźć jakiekolwiek zajęcie.

Ponadto blisko trzech na czterech badanych przyznało, że jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z aktualnie wykonywanej pracy. Pracownicy sektora państwowego są bardziej zadowoleni (77 proc.) niż pracownicy firm prywatnych (70 proc.).

Badanie pokazuje też indeks mobilności, badający prawdopodobieństwo zmiany pracodawcy w ciągu 6 miesięcy. W lutowym badaniu wyniósł on 117 pkt, tj. wzrósł o 9 pkt od listopada 2010 roku.

W badaniu zapytano też pracowników, czy i jak korzystają z mediów społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter, Golden Line, Linkedin czy Nasz Klasa. 66 proc. badanych zadeklarowało, że w czasie pracy ma dostęp do komputera, a co drugi do mediów społecznościowych. Dwóch na trzech respondentów posiada na nich osobisty profil.

67 proc. respondentów jest świadoma, że pracodawca może obserwować prywatny profil pracownika na portalach społecznościowych, co trzeci respondent (36 proc.) deklaruje, że otrzymał od pracodawcy wytyczne dotyczące obecności na tych portalach. Ponad połowa badanych (54 proc.) uważa, że obecność w mediach społecznościowych może im pomóc w znalezieniu pracy, jednocześnie 69 proc. przyznaje, że korzysta z tych mediów jedynie w celach pozazawodowych.

Komentując wyniki badania, Maura Merson, ekspert Fundacji Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych podkreśliła, że zaskakuje wysoka rotacja pracowników. Wskazała, że może mieć ona związek ze strukturą polskich pracowników, wśród których jedna trzecia nie ma umów na czas nieokreślony i jest zależna m.in. od pracy sezonowej.

Jej zdaniem przekonanie ludzi, że w przypadku utraty pracy znajdą inną, wynika stąd, że "w końcu zwiększa się liczba ofert na rynku pracy". "W związku z czym ludzie są bardziej pewni, że jakąś pracę znajdą" - oceniła.

Z kolei doradca zarządu PKPP Lewiatan Jacek Męcina wskazywał, że miło zaskoczyła go mobilność pracowników w grupie wiekowej 50+.

"Monitor Rynku Pracy" jest kwartalnym badaniem ankietowym, realizowanym obecnie w 29 krajach Europy, Azji, obu Ameryk, Australii. Badanie po raz pierwszy przeprowadzono w pierwszym kwartale 2010 r., Polska dołączyła do projektu w trzecim kwartale 2010 r. Prezentowane we wtorek badanie zrealizowano między 17, a 27 lutego 2011 r.

Badanie realizowane jest poprzez wypełniane elektronicznie ankiety. Udział biorą w nim respondenci w wieku 18-64 lat, pracujący minimum 24 godziny w tygodniu (z wyłączeniem samozatrudnionych). Polska próba wynosi 405 osób, w całym badaniu udział bierze 13,565 respondentów.

W Polsce badanie realizuje Agencja Pracy Tymczasowej Randstad.