Gminy, które chcą skorzystać z programu Maluch, mogą ubiegać się o dotację nie tylko na budowę żłobka lub klubu dziecięcego, ale też na prace wykończeniowe i wyposażenie lokali, w których powstanie placówka opieki.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w formularzu oferty, którą trzeba przesłać do urzędu wojewódzkiego, gmina musi wskazać w pozycji wyposażenie i prace wykończeniowe, na co chce przeznaczyć te środki. Może to być np. malowanie ścian czy wykonanie instalacji sanitarnych. Gmina może również sfinansować m.in. zakup mebli, zabawek dla dzieci, w tym zabawek ogrodowych, oraz naczyń kuchennych (musi to zaznaczyć we wniosku).

Samorząd może też ubiegać się o dofinansowanie rozpoczętej już inwestycji, ale pieniądze z dotacji pokryją tylko te prace, które zostaną podjęte po jej przyznaniu przez resort pracy.