Podobnie jak w 2010 r., rolnicy wnioskują o różne rodzaje płatności na jednym formularzu. W grupie, która już dostarczyła takie dokumenty, połowa stara się o przyznanie dopłat związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w trudnych warunkach (tzw. ONW). Ponadto 16,7 tys. wniosków dotyczy unijnej pomocy w ramach "programu rolnośrodowiskowego". Z tej liczby 2,6 tys. - to wnioski od rolników, którzy po raz pierwszy będą realizowali taki program.

Agencja przyjmuje wnioski o dopłaty bezpośrednie od 15 marca do 16 maja br. Ale podobnie jak w ubiegłych latach, można dostarczyć wniosek w ciągu 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca. W takim wypadku za każdy dzień opóźnienia dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.

W tym roku po raz pierwszy polscy rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie także przez internet (ale także są przyjmowane formularze papierowe). Rolnicy, którzy chcą skorzystać z takiej możliwości, muszą posiadać login i kod dostępu do systemu informatycznego ARiMR. By je uzyskać, trzeba złożyć do biura powiatowego Agencji odpowiedni formularz. Druk można znaleźć na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Jak wyjaśnił Wojcieszak, rolnicy interesują się możliwością przekazania wniosków droga elektroniczną, o czym świadczą liczne telefony do Agencji z zapytaniami. Jednak dotychczas tylko ponad 40 osób dostarczyło wnioski w ten sposób.

W ubr. o dopłaty bezpośrednie ubiegało się ok. 1 mln 375 tys. rolników. Zdaniem Wojcieszaka, przyspieszenia w składaniu dokumentów można spodziewać się pod koniec kwietnia.

Na dopłaty bezpośrednie za 2011 rok polscy rolnicy otrzymają w sumie ok. 3,34 mld euro.