Ekonomiści szacowali, że wynagrodzenie w marcu wzrosło o 4,4 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 6,3 proc.

Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w marcu 3.632,50 zł i wzrosło rdr o 4,0 proc., a wobec lutego wzrosło o 6,2 proc.

GUS podał także, że w przedsiębiorstwach w marcu było zatrudnionych 5.508,6 tysiąca osób, czyli o 4,1 proc. więcej niż przed rokiem i o 0,1 proc. mniej wobec lutego.

Analitycy prognozowali, że zatrudnienie w marcu rdr wzrosło o 4,3 proc., a mdm o 0,2 proc.