Płaca minimalna to sztuczna bariera, która tylko teoretycznie chroni pracowników, a w rzeczywistości może być dla nich przeszkodą. Zbyt wysoka płaca minimalna działa szczególnie na niekorzyść osób o najniższych kwalifikacjach oraz ludzi z regionów najbiedniejszych. Jej wzrost spowoduje, że pracodawcom trudniej będzie zatrudniać takich pracowników, a więc mogą oni pozostać bez pracy.

Uważamy, iż w obecnej, bardzo trudnej sytuacji budżetowej, nie powinno się dokonywać podwyżek wydatków poza te absolutnie konieczne.

Wzrostu wynagrodzenia aż o 8 proc. nie uzasadnia nawet tak miarodajny wskaźnik jakim jest wzrost inflacji. Dlatego stoimy na stanowisku, że podniesienie płacy minimalnej może nastąpić tylko w oparciu o indeksację wynikającą z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, co oznacza wzrost o ok. 5 proc. (wzrost inflacji plus 3/5 wzrostu PKB).

Z punktu widzenia przedsiębiorcy:

Zdaniem firm-członków BCC płaca minimalna nie spełnia swojej roli, zarówno po stronie pracodawców jak i pracowników.

– Zbyt wysoki poziom płacy minimalnej, sprawia że wielu przedsiębiorców – już przy obecnej wysokości płacy minimalnej – nie jest w stanie zatrudnić niektórych, mniej wykwalifikowanych pracowników.

– Świadomość, iż płaca minimalna jest wartością gwarantowaną, może prowadzić do małej aktywności pracowników i niskiej wydajności pracy.

Każde podniesienie poziomu płacy minimalnej powoduje wzrost kosztów pracy, a tym samym ogranicza konkurencyjność gospodarki.