Nie będzie obowiązku przekształcenia publicznych szpitali w spółki prawa handlowego. Część jednak zmusi do tego sytuacja finansowa. Tylko te w dobrej nie będą musiały zmieniać formy prawnej.
1 lipca w życie wejdzie część przepisów uchwalonej przez Sejm ustawy o działalności leczniczej. To oznacza zmiany dla publicznych szpitali, ale także ich organów założycielskich, czyli głównie powiatów, marszałków i gmin. Nie ominą one również akademii medycznych, do których należą szpitale kliniczne. Przed nimi decyzja – przekształcamy placówkę w spółkę czy pozostawiamy w dotychczasowej formie. To efekt przepisów, jakie znalazły się w ustawie.
Zgodnie z nimi samorządy będą miały obowiązek pokrycia ujemnego wyniku finansowego swoich szpitali w ciągu trzech miesięcy od przyjęcia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrachunkowy. Jeżeli tego nie zrobią, będą musiały w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekształcić je w spółki.