Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wydało obwieszczenia w sprawie kwoty granicznej podatku dochodowego za ten rok.

W związku z tym rolnicy prowadzący firmy nadal nie wiedzą, ile w tym roku mogą dodatkowo zarobić jako przedsiębiorcy. W 2010 roku kwota graniczna podatku z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby objęte ubezpieczeniem w KRUS wynosiła 2863 zł.

– Teraz nie wiadomo, czy kwota ta będzie niższa czy wyższa – mówi senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Rolnicy zwracają uwagę, że przekroczenie kwoty granicznej powoduje wyjątkowo dużo problemów dla rolników. Osoby takie bowiem, chcąc wrócić do KRUS i jednocześnie ponownie prowadzić firmę, muszą przez trzy lata nieprzerwanie opłacać składki rolnicze.