Od 1 stycznia 2012 r. minimalna płaca może wzrosnąć o 114 zł do kwoty 1,5 tys. zł.

– Taką propozycją przestawiliśmy Komisji Trójstronnej – mówi Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej.

Obecnie płaca minimalna wynosi 1386 zł. Z przyjętych przez rząd wskaźników budżetowych wynika, że w przyszłym roku musi ona wzrosnąć do co najmniej 1461 zł.

Propozycja resortu oznacza, że rząd chce podwyższyć płacę minimalną o dodatkowe 39 zł.

Na uzgodnienie ostatecznej kwoty minimalnej płacy Komisja Trójstronna (KT) ma czas do 15 lipca. Ze względu na prezydencję Polski w UE oraz jesienne wybory parlamentarne rząd zaproponował jednak przyspieszenie tych prac. KT ma zająć się tą sprawą na posiedzeniu 20 kwietnia. Jeśli nie ustali kwoty minimalnego wynagrodzenia, określi ją rząd. W takim przypadku nie może być ona jednak niższa od kwoty pierwotnie zaproponowanej (a więc 1500 zł).

Jeśli minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku będzie wynosić tyle, ile zaproponował rząd, to firmy będą musiały podwyższać pensje osób zarabiających najniższe stawki. Więcej zarobią też osoby rozpoczynające karierę zawodową. Ich wynagrodzenie w pierwszym roku pracy nie może być bowiem niższe niż 80 proc. wysokości płacy minimalnej (czyli 1200 zł w 2012 r.).

Wyższy byłby także dodatek, jaki pracownicy otrzymują za pracę w nocy. Dla przykładu osoba, która w styczniu 2012 przepracuje 168 godz., z czego 40 godz. w porze nocnej, otrzyma 71,60 zł dodatku (gdyby płaca minimalna wynosiła tak jak obecnie 1386 zł, dodatek wyniósłby 66 zł).

Zmiana płacy minimalnej będzie miała również ważne znaczenie dla osób prowadzących firmy i korzystających z preferencyjnej podstawy wymiaru składek ZUS. Dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą, wynosi ona 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 415,80 zł obecnie i 450 zł w 2012 r., o ile najniższa płaca wyniesie 1500 zł).

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wpłynie też na maksymalną wartość odpraw, jakie otrzymują pracownicy objęci grupowym zwolnieniem (lub indywidualnym, jeżeli przyczyny rozwiązania umowy nie dotyczą pracownika). Nie może ona przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli płaca minimalna wyniesie w przyszłym roku 1,5 tys. zł, będzie to kwota 22 500 zł (obecnie wynosi ona 20 790 zł).