Egzamin maturalny może zostać unieważniony, jeśli procedur jego przeprowadzania nie przestrzegają osoby go zdające lub nadzorująca je komisja. Zarzut taki może przedstawić uczeń.
Każda osoba stawiająca się na egzamin maturalny musi mieć przy sobie dokument ze zdjęciem pozwalający potwierdzić jej tożsamość. Dla osób pełnoletnich jest to dowód osobisty, paszport lub ewentualnie prawo jazdy. Osoby, które zostały skierowane przez okręgową komisję egzaminacyjną do innej szkoły (nie tej, w której się uczyli), muszą mieć przy sobie również świadectwo ukończenia szkoły.

Spokój na sali

Egzamin powinien być przeprowadzony w ciszy i spokoju oraz w warunkach zapewniających samodzielność. Dlatego do sali, w której się on odbywa (zarówno ustny, jak i pisemny), nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Każdy, kto zapomni o tym i zabierze ze sobą telefon komórkowy, musi liczyć się z tym, że może zostać usunięty z pomieszczenia, np. gdy telefon zadzwoni.

Skład komisji

Podczas egzaminu w sali mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego. Wyjątek stanowi maturalny egzamin z informatyki, podczas którego może pojawić się administrator lub opiekun pracowni. Komisja egzaminacyjna musi liczyć co najmniej trzech członków. W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę jej członków zwiększa się o jedną osobę na każde kolejne 20 osób.
W komisji nie mogą zasiadać nauczyciele danego przedmiotu i wychowawcy zdających, z tym że w skład komisji przedmiotowej na egzaminie ustnym nie może wchodzić jedynie nauczyciel, który uczył zdających w ostatnim roku nauki. Z drugiej strony członkiem komisji, zarówno na egzaminie pisemnym, jak i ustnym, musi być również jeden nauczyciel spoza szkoły.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy można unieważnić maturę.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy przez sygnał SMS-a można nie zdać egzaminu maturalnego
- Czy członek komisji powinien mieć wyłączony sygnał telefonu
- Czy nauczyciel uczący w poprzedniej klasie może być w komisji
- Czy nauka na pamięć może zostać uznana za ściąganie