Znowelizowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi rozporządzenie w sprawie warunków, na jakich przyznawana jest ta pomoc (Dz.U. 2011 nr 62, poz. 319), umożliwia im dokonywanie zmian w już złożonych dokumentach do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) lub lokalnych grup działania. We wniosku o przyznanie pomocy mogą wprowadzić jedną poprawkę. Przedsiębiorca może skorygować plan finansowy lub zestawienie rzeczowo-finansowe.

Aldona Jankowska, doradca z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, podkreśla, że wnioski przedsiębiorców są długo rozpatrywane i wielu z nich zaczyna realizować inwestycje jeszcze przed podpisaniem umowy z ARiMR.

– Jeżeli w tym czasie przedsiębiorca chce zmodyfikować którąś pozycję w planie finansowym, np. zamiast remontować budynek, ułożyć kostkę, teraz jest to możliwe. Pod warunkiem że wydatkowana na ten cel kwota nie zmieni się – tłumaczy Aldona Jankowska.

Przedsiębiorcy, którzy już podpisali umowy z ARiMR (do 5 kwietnia 2011 r. włącznie), mogą natomiast wystąpić o zmianę sposobu liczenia pięcioletniego okresu, w którym są zobowiązani do zachowania trwałości poczynionych inwestycji. W tym czasie nie mogą np. sprzedać ani wydzierżawić kupionego za unijne pieniądze sprzętu. Pięcioletni okres zobowiązań skróci się, jeżeli nie będzie liczony jak dotychczas od momentu dokonania ostatecznej płatności przez agencję, ale od dnia zawarcia umowy z mikroprzedsiębiorcą.