Do 20 kwietnia gminy mogą jeszcze składać oferty w urzędach wojewódzkich, aby skorzystać z rządowego programu „Maluch”. W jego ramach mogą otrzymać dofinansowanie do budowy, adaptacji budynków i wyposażenia żłobków i klubów dziecięcych.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dotację z programu mogą otrzymać też niepubliczne ośrodki opieki nad dziećmi, pod warunkiem że są przez gminę współfinansowane. Takie zgłoszenia są traktowane na równi z projektami gminnymi i obowiązują je takie same zasady dotyczące m.in. wkładu własnego gminy, wynoszącego 20 proc.

Gminy nie muszą też do składanej oferty, zgodnej z formularzem znajdującym się na stronie resortu pracy, dołączać dodatkowych dokumentów, np. dotyczących własności nieruchomości, pozwolenia na budowę, uchwały rady gminy dotyczącej finansowania zadania.

Takie informacje trzeba wpisać do formularza, ale okazania tych dokumentów może wymagać urząd wojewódzki przy podpisywaniu porozumienia o przyznaniu dotacji.

Resort wyjaśnia też, że gmina będzie mogła w przypadku błędów lub braków uzupełnić ofertę. O ich wystąpieniu poinformuje osobę, którą gmina wyznaczyła w ofercie, zespół działający w urzędzie wojewódzkim.

To on będzie dokonywał wstępnej kwalifikacji nadesłanych zgłoszeń. To od decyzji zespołu będzie zależeć, w jaki sposób zostanie skorygowana oferta. Będzie to możliwe np. przez telefon lub drogą elektroniczną.

Urząd wojewódzki nie musi też powiadamiać gmin o odrzuceniu ofert, ale powinien zamieścić na swojej stronie internetowej ich listę.

40 mln zł w tym roku trafi do gmin z programu „Maluch”