Czwartkowa "Gazeta Wyborcza" napisała, że policjanci za każdą nadgodzinę podczas Euro 2012 dostaną zaledwie 14 zł brutto. Jak dodała, rząd nie chce zdecydować się na możliwość odbierania dni wolnych za nadgodziny - bo obawia się, że policjanci zechcą po Euro masowo z tego korzystać.

Wiceprzewodniczący policyjnych związków zawodowych Andrzej Szary na łamach gazety mówi, że jest to "kwota nie do przyjęcia, zaniżona i dyskryminująca" i zapowiada, że związki będą się domagać co najmniej 30 zł (tyle, ile funkcjonariusze dostają np. za dodatkowe godziny patroli).

Pytana o to rzeczniczka MSWiA Małgorzata Woźniak zaznaczyła, że sprawa dotyczy nie tylko policjantów, ale także m.in. strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy BOR, a przyjęte rozwiązanie oparto na rozwiązaniu zawartym w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z którym rekompensata pieniężna za jedną dodatkową godzinę służby wynosi 60 proc. z 1/172 przeciętnego uposażenia.

"Minister spraw wewnętrznych i administracji podjął decyzję o zastosowaniu analogicznych rozwiązań w stosunku do wszystkich służb, tak aby nie różnicować funkcjonariuszy i pracowników. Takie rozwiązanie pozwala równocześnie na zrekompensowanie ok. 50 proc. szacowanej łącznej puli nadgodzin przepracowanych przez funkcjonariuszy, wariant zakładający rozwiązanie 100 proc. z 1/172 przeciętnego uposażenia pozwalałby na zrekompensowanie zaledwie około 30 proc. (nadgodzin - PAP)" - dodała rzecznik.

Na ten cel zgodnie z zapisami w projekcie ustawy przeznaczone ma zostać 20 mln zł. Jak nieoficjalnie przyznają urzędnicy MSWiA, kwota ta wynika z sytuacji finansowej w resorcie i służbach. Pytana o to rzeczniczka MSWiA powiedziała PAP, że kwota ta została uzgodniona z przedstawicielami policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu. Decyzję o jej przyznaniu - zaznaczyła - podejmie jednak ostatecznie minister finansów w trakcie uzgodnień międzyresortowych dotyczących projektu ustawy o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA Euro 2012.