Osoby poszkodowane w procesie leczenia będą dochodzić swoich roszczeń nie na drodze sądowej, ale przed specjalnie powołanymi komisjami wojewódzkimi.
Wczoraj senatorowie dyskutowali o kolejnych trzech ustawach, które wchodzą w skład tzw. pakietu zdrowotnego. Ustawy o prawach pacjenta, o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o informacji w ochronie zdrowia zostały uchwalone przez Sejm 25 marca.
Najwięcej emocji wzbudziła ustawa o prawach pacjenta, która umożliwia osobom poszkodowanym w procesie leczenia dochodzenie swoich roszczeń nie na drodze sądowej, ale przed specjalnie powołanymi komisjami wojewódzkimi. Zdaniem senatorów nowe przepisy mogą spowodować, że wzrośnie liczba pacjentów, którzy zdecydują się na walkę o odszkodowanie.
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty zakłada likwidację stażu podyplomowego oraz skrócenie czasu nauki specjalizacji. Opozycja, która nie zgadza się na te zmiany, zgłosiła więc wniosek o jej odrzucenie w całości. Nie został on jednak zaakceptowany.
Jeżeli dzisiaj senatorowie przyjmą ustawy bez poprawek, to trafią one do podpisu prezydenta.