Jest to spowodowane tym, że od 1 stycznia 2012 r. zostaną przywrócone przepisy, które określają zasady ubiegania się o te świadczenia. Gminy, które wypłacają becikowe, od nowego roku będą bezwzględnie wymagać od rodzica zaświadczenia potwierdzającego, że kobieta była objęta opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży. Jego brak będzie jednoznaczny z tym, że rodzic nie otrzyma świadczeń.

Przejściowe ułatwienia

Większe wymagania dla rodziców ubiegających się o becikowe i dodatek obowiązywały już wcześniej, bo od 1 listopada 2009 r. do 31 marca 2010 r.

Jednak w związku z problemami, jakie część z nich miała z uzyskaniem zaświadczenia lekarskiego, a w konsekwencji odmowy otrzymania tych świadczeń, rząd zdecydował się na przejściowe złagodzenie przepisów. Umożliwiła to nowelizacja ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) uchwalona przez Sejm w marcu ubiegłego roku.

Zgodnie z nią w okresie od 31 marca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. do wniosku o becikowe dołączane jest zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, które zawiera jedynie potwierdzenie o odbyciu jednego badania lekarskiego w trakcie ciąży. Zaświadczenie nie musi być wypełnione na formalnym druku, gminy muszą honorować każdy rodzaj zaświadczenia, o ile zawiera taką informację oraz imię, nazwisko i pieczątkę wystawiającej je osoby.

Natomiast od stycznia 2012 r. zaświadczenie musi być już zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie form opieki medycznej w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. nr 183, poz. 1234). Musi ono wskazywać objęcie opieką lekarską matki nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Ponadto zaświadczenie musi zawierać daty udzielenia jednego świadczenia zdrowotnego w każdym trymestrze ciąży.

Brak informacji

Zdaniem Krystyny Chróścickiej, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Halinowie, powrót do zaostrzonych wymogów może spowodować ponowne zamieszanie z uzyskaniem becikowego.

– Wielu rodziców, którzy wcześniej składali u nas wniosek, nie wiedziało, że muszą mieć jeszcze zaświadczenie lekarskie – mówi Cecylia Wojtyła, kierownik MOPS w Wadowicach.

Taki sam problem mieli lekarze, którzy też nie wiedzieli o zmianie przepisów i początkowo nie dysponowali drukami zaświadczeń.

– Będziemy ponownie informować na swojej stronie internetowej o zmianie zasad ubiegania się o becikowe, poprosimy też o ich rozpowszechnienie w publicznych i prywatnych przychodniach – mówi Urszula Markowicz, kierownik sekcji świadczeń rodzinnych MOPS w Łowiczu.

Rząd zapowiadał wprawdzie, że w trakcie okresu przejściowego będzie prowadził kampanię informującą o nowych zasadach ubiegania się o becikowe. Jednak mimo że minął już rok od jego wprowadzenia, takiej kampanii nie było.

Małgorzata Mularczyk, kierownik działu świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Tarnowie, zwraca uwagę, że jest ona szczególnie teraz potrzebna, bo wymóg objęcia opieką od 10. tygodnia ciąży do porodu będzie dotyczył wszystkich matek, które będą składać wniosek po 1 stycznia 2012 r., a nie tylko tych, które będą spodziewały się dziecka po tym terminie.

– Nawet jeżeli kobieta, które urodzi dziecko przed 1 stycznia, ale nie złoży wniosku o becikowe przed tą datą, a będzie się o nie ubiegać po nowym roku, będzie musiała przedstawić nowe zaświadczenie – mówi Małgorzata Mularczyk.

Dodaje, że część rodziców nie spieszy się z jego złożeniem, bo mają 12 miesięcy od urodzenia dziecka na ubieganie się zarówno o becikowe, jak i dodatek. Jeżeli więc kobieta urodziła przed 1 stycznia, ale u lekarza lub położnej była po 10. tygodniu ciąży, powinna złożyć wniosek o becikowe najpóźniej w grudniu.