Dopłata do przedszkola wymaga zmian w funduszu socjalnym.
Od 1 stycznia 2009 roku rodzice mogą otrzymać dofinansowanie do kosztów, jakie ponoszą w związku z pobytem dziecka w żłobku lub przedszkolu, ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).
Będzie to możliwe, jeżeli w zakładzie pracy istnieje ZFŚS. Pracownik musi także sprawdzić, czy regulamin ZFŚS przewiduje możliwość przyznania dofinansowania dopłat do przedszkola. Brak zapisu w regulaminie uniemożliwi bowiem wykorzystanie środków ZFŚS w tym celu.