– Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby nauczyciele otrzymujący świadczenia kompensacyjne nie mogli udzielać prywatnych korepetycji. Muszą mieć jednak zarejestrowaną firmę – mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Potwierdza to także ZUS. Zgodnie bowiem z ustawą z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800) nie ma podstaw do zawieszenia wypłaty świadczenia, jeśli osoba je pobierająca nie wykonuje pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, socjoterapii oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

– W praktyce świadczenie kompensacyjne straci była nauczycielka, która podejmie pracę na umowę jako sekretarka w szkole. Zakaz dotyczy bowiem miejsca pracy, a nie rodzaju wykonywanych czynności – mówi Monika Gwiazdowska, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Siedlcach.