Surowsze kary będą grozić przedsiębiorcom za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców spoza UE, którzy nie mają prawa pobytu w Polsce.
Rząd przyjął wczoraj projekt założeń projektu ustawy o sankcjach dla podmiotów zatrudniających obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przewiduje on kary dla firm i osób fizycznych za zatrudnianie cudzoziemców spoza UE bez wizy.
Podmiot, który zdecyduje się na zatrudnienie cudzoziemca spoza UE (np. Ukraińca), będzie musiał zażądać od niego ważnego dokumentu (wizy) uprawniającego do pobytu w Polsce. Następnie dokument ten trzeba będzie skserować, a jego kopię przechowywać przez cały okres zatrudniania obcokrajowca. To na wypadek kontroli Państwowej Inspekcji Pracy albo Straży Granicznej. Jeśli w czasie kontroli okazałoby się, że firma nie dysponuje takim dokumentem, będzie podlegać surowym sankcjom.