Od stycznia 2011 r. każdy, kto nabył prawo do emerytury, musi rozwiązać umowę o pracę, aby nadal pobierać to świadczenie. Ci, którzy 31 grudnia 2010 r. mieli emeryturę, kontynuując zatrudnienie, na rozwiązanie umowy mają czas do końca września. Tak wynika z ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 257, poz. 1726).

Ta reguła dotyczy zarówno emerytów pobierających świadczenie z ZUS, jak i z jego zagranicznych odpowiedników. Chodzi o emerytów przebywających w państwach UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, USA, Kanadzie, Korei Płd., Macedonii, Chorwacji, Serbii, Czarnogórze, Bośni i Hercegowinie.

ZUS również do nich wysyłał pisma w sprawie konieczności rozwiązania umowy o pracę jeżeli chcą dalej pobierać emeryturę. W takiej sytuacji jest jeden z naszych czytelników z Michigan, któremu ZUS we wrześniu ubiegłego roku przyznał emeryturę. A miesiącu temu przysłał pismo, że zawiesi mu ją od 1 października, jeżeli będzie kontynuował zatrudnienie w USA.

Osoby w podobnej sytuacji, jeśli chcą nadal otrzymywać świadczenie z ZUS, muszą rozwiązać umowę o pracę z dotychczasową firmą. Następnie powinny wysłać do Zakładu pismo (mogą to zrobić za pośrednictwem zagranicznego organu rentowego), że rozwiązały umowę. Dołączają do niego zaświadczenie od zagranicznego pracodawcy, że nie są już jego pracownikiem.