Związkowcy chcą zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego zakaz pracy w szkole nauczycieli otrzymujących świadczenia kompensacyjne.
– Taki zakaz jest niezgodny z konstytucją. Nauczyciele otrzymujący renty mają możliwość pracy w szkole, a jedynym kryterium decydującym o zawieszeniu świadczenia jest ich dodatkowy przychód z pracy – mówi Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
Zgodnie z ustawą z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800) wypłata takiego świadczenia jest zawieszana bez względu na wysokość przychodów, jeśli nauczyciel podejmie ponownie pracę w swoim zawodzie.