■ OkrĄgŁy StóŁ Edukacyjny. Wczoraj rozpoczął się Okrągły Stół Edukacyjny - zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Do udziału w debacie związek zaprosił przedstawicieli wszystkich partii politycznych obecnych w Sejmie mijającej kadencji. Jej uczestnicy wypowiadali się na temat podwyżek dla nauczycieli w 2008 roku, wzrostu nakładów na oświatę i naukę, upowszechnienia wychowania przedszkolnego, rozwiązań emerytalnych dotyczących nauczycieli, ich statusu prawnego oraz miejsca związków zawodowych w dialogu społecznym.
Więcej www.znp.edu.pl
■ Dajmy sobie pracę - Ekoszansa. W dwunastu ośrodkach, prowadzonych m.in. przez MONAR i Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni Plus, prowadzona jest m.in. hipoterapia, ekologiczna uprawa warzyw, hodowla kur, królików i pszczelarstwo. Program, który ma na celu m.in. readaptację ludzi uzależnionych i zakażonych wirusem HIV, realizowany jest w ramach projektu Dajmy sobie pracę - Ekoszansa. Jego założenia przedstawiono wczoraj w Warszawie.
■ Stres najczęstszĄ przyczynĄ zaburzeń psychicznych. Nerwice związane ze stresem to najczęstszy typ zaburzeń leczonych w śląskich poradniach zdrowia psychicznego. Wynika to z raportu o zdrowiu psychicznym mieszkańców Śląska przygotowanego z okazji obchodzonego dzisiaj Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego przez Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach.
■ Prawa wyborcze niepeŁnosprawnych. Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski przypomniał, że osoby niepełnosprawne jeszcze do 11 października mogą zgłaszać wnioski o przepisanie do obwodów wyborczych, gdzie są lokale wyborcze przystosowane do ich potrzeb. Niepełnosprawni korzystają w Polsce z takich samych praw i wolności jak i inni obywatele, a więc mają także czynne prawo wyborcze - podkreślił RPO na konferencji w Warszawie.
Więcej www.brpo.gov.pl
■ Rektorzy szkóŁ zawodowych przeciwko nowelizacji ustawy. Projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym wyraźnie preferuje uczelnie państwowe, uderza w sektor niepublicznego szkolnictwa wyższego i dąży do jego likwidacji - napisali w liście otwartym rektorzy zrzeszeni w Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.
Więcej www.krzasp.pl