NOWE PRAWO Od dzisiaj zasiłek pogrzebowy będą otrzymywać również osoby pokrywające koszt pogrzebu pobierającego rentę socjalną.

Po śmierci osoby pobierającej rentę socjalną koszt pogrzebu sfinansuje budżet państwa. Zmianę wprowadza ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej (Dz.U. nr 176, poz. 1241). Wprowadzone uregulowania umożliwią wypłatę zasiłku pogrzebowego po śmierci osób pobierających rentę socjalną. Będzie on przysługiwał na zasadach i w wysokości określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ile osoba uprawniona nie otrzyma go z innego tytułu. ZUS lub KRUS go przyznawał oraz wypłacał.

Wprowadzona zmiana rozszerza krąg osób uprawnionych do otrzymania zasiłku pogrzebowego. Oznacza to, że członkowie dalszej rodziny, sąsiedzi zmarłego oraz samorząd nie będą musieli już pokrywać kosztów pogrzebu.

Zasiłek wypłacany przez ZUS od 1 września do 30 listopada 2007 r. wynosi 5288,68 zł.

ANNA SZEWCZYK

anna.szewczyk@infor.pl