W województwach, do których należą miasta gospodarze Euro 2012 – dolnośląskim, wielkopolskim, pomorskim i mazowieckim – ruszają przetargi na szkolenia językowe i zajęcia z zakresu różnic kulturowych.
Projekt o nazwie Akademia Euro koordynuje Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz spółka PL.2012. Szukają zewnętrznych firm, które podejmą się przeszkolenia słuchaczy.
– W przetargu mogą startować m.in. szkoły językowe posiadające odpowiednie zaplecze pedagogiczne – mówi „DGP” Mikołaj Piotrowski ze spółki PL.2012. W programie mogliby też wziąć udział przedstawiciele środowisk akademickich, jeśli chodzi np. o zajęcia z zakresu różnic kulturowych. W tej chwili przeprowadzana jest także rekrutacja koordynatorów regionalnych, którzy będą nadzorować szkolenia.