Projekt o nazwie Akademia Euro koordynuje Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz spółka PL.2012. Szukają zewnętrznych firm, które podejmą się przeszkolenia słuchaczy.

– W przetargu mogą startować m.in. szkoły językowe posiadające odpowiednie zaplecze pedagogiczne – mówi „DGP” Mikołaj Piotrowski ze spółki PL.2012. W programie mogliby też wziąć udział przedstawiciele środowisk akademickich, jeśli chodzi np. o zajęcia z zakresu różnic kulturowych. W tej chwili przeprowadzana jest także rekrutacja koordynatorów regionalnych, którzy będą nadzorować szkolenia.

Kursy przeznaczone są dla osób, które będą w bezpośrednim kontakcie z kibicami w czasie turnieju. Chodzi więc głównie o pracowników branży transportowej (np. obsługa lotniska, taksówkarze), punktów usługowych i gastronomicznych, hotelarzy czy obsługę medyczną. – Zależy nam na podniesieniu jakości obsługi gości zagranicznych. To przełoży się na wizerunek Polski i Polaków oraz decyzje turystów, czy będą do nas chcieli wracać – mówi Piotrowski. Przeszkolonych zostanie 2,5 tys. osób.

Do pracodawców z grup docelowych zostaną rozesłane zaproszenia, aby wytypowali swoich pracowników do bezpłatnych szkoleń.

Program finansowany jest w całości przez Unię Europejską. Jego budżet oszacowano na 13,5 mln zł. Dwusemestrowy cykl kursów rozpocznie się w sierpniu i potrwa do maja 2012 r. Akademia Euro to niejedyny cykl szkoleń przewidziany w związku z turniejem. Na przełomie października i listopada ruszy kolejny projekt, mający na celu przeszkolenie pod kątem językowym ok. 5 tys. wolontariuszy UEFA. W czerwcu przyszłego roku na piłkarskie mistrzostwa Europy przyjedzie ponad milion zagranicznych turystów.