Żołnierze rezerwy, osoby odbywające ochotniczo służbę wojskową lub ćwiczenia wojskowe będą otrzymywać bezpłatne wyżywienie. Takie zmiany przewiduje wchodzące dziś w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z 4 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej (Dz.U. nr 63, poz. 327).

Normy wyżywieniowe są określone w odrębnych przepisach. Jeśli ćwiczenia wojskowe będą trwać do 12 godzin, żołnierz otrzyma 50 proc. normy. Gdy przekroczą ten czas, norma musi wzrosnąć do 100 proc. Jej poziom jest też uzależniony od rodzaju pełnionej służby i związanego z nią wysiłku.

Ponadto żołnierze pełniący okresową służbę wojskową otrzymują wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie na zasadach określonych dla żołnierzy zawodowych.