Dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 63, poz. 329). Zawiera ono nowe wzory wniosków, jakie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) składają pracodawcy, którzy nie muszą płacić kar z tytułu niezatrudniania niepełnosprawnych. Z wpłat na PFRON zwolnione są te firmy lub instytucje, w których co najmniej 6 proc. pracowników (lub 2 proc. w przypadku uczelni i szkół) stanowią osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Do rozporządzenia dołączone są nowe wzory wniosków INF-1, INF-Z i INF-2, czyli miesięczne informacje o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Składając te informacje do 30 czerwca tego roku, pracodawcy mogą stosować dotychczasowe wzory formularzy. Jednak do 20 lipca 2011 r. muszą złożyć informacje korygujące te dokumenty na formularzach dołączonych do nowego rozporządzenia.