Ochotnicy do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych nie będą musieli dodatkowo zgłaszać się do wojskowej komendy uzupełnień. Wciąż jednak nie jest przesądzone, czy będą otrzymywać 2 tys. zł nagrody.
Wojskowy komendant uzupełnień wręczy ochotnikowi wstępującemu do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) tzw. kartę przydziału kryzysowego w dniu zawarcia kontraktu. Tym samym ochotnik nie będzie musiał jechać po nią do komendy uzupełnień. Takie zmiany wprowadza rozporządzenie ministra obrony narodowej z 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U. nr 63, poz. 328), które dziś wchodzi w życie.
To kolejne ułatwienie dla ochotników zgłaszających się do służby w NSR. Wcześniej zostali oni zwolnieni już z dostarczania niektórych dokumentów (m.in. życiorysów).