Wójt na prośbę rodziców będzie mógł zapewnić ich dzieciom dowóz do szkoły niezależnie od odległości. Rodzice, którzy będą je dowozić we własnym zakresie, dostaną zwrot kosztów, jeżeli podpiszą umowę z gminą.
Od września 2012 r. samorządy będą mogły organizować transport dzieci do szkół, nawet gdy nie mają ustawowego obowiązku. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Dziś powinny się zakończyć konsultacje.
Gminy będą więc swobodniej decydować o możliwości dowożenia dzieci do szkół lub przedszkoli. Wystarczy, że rodzice o taką pomoc zwrócą się do wójta lub dyrektora szkoły.