Realizatorzy projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) będą rozliczani z efektywności zatrudnieniowej. Nowe zasady obowiązują w projektach, które otrzymały dofinansowanie po 1 stycznia 2011 roku. Wymóg zostanie spełniony, jeśli przeszkolona osoba podejmie pracę etatową lub na podstawie umowy cywilno-prawnej. Może również założyć własną działalność gospodarczą.

W zależności od typu projektu oraz województwa firmy szkoleniowe powinny zapewnić zatrudnienie od 20 do 50 proc. przeszkolonych osób. Firmy szkoleniowe obawiają się, że największym problemem nie będzie znalezienie zatrudnienia dla tracących pracę, ponieważ na rynku pracy jest coraz więcej ofert. Trudnością jest dotarcie do potencjalnych uczestników szkoleń.

– Od napisania projektu do rozpoczęcia jego realizacji mija zwykle rok. Osoby, dla których przygotujemy szkolenia i będziemy im szukać pracy, nie będą się w ogóle kwalifikowały do udziału w projekcie – uważa Urszula Wiśniewska. Jej zdaniem, jeśli pomoc ma być skuteczna, województwa powinny skrócić czas oceny projektów.

Firmy szkoleniowe mają również problemy z uzyskaniem w urzędach pracy informacji o przewidywanej strukturze zwolnień w zakładach pracy, które przechodzą restrukturyzację. Te ostatnie, zasłaniając się ustawą o ochronie danych osobowych, nie chcą ich udostępniać firmom szkoleniowym.

– Jak mamy przygotować dla osób zwalnianych trafną ofertę szkoleń i znaleźć miejsca pracy, nie znając ich wieku, płci ani wykształcenia – zastanawia się Dorota Bączkowska, prezes firmy JPB Doradztwo Personalne.

Ponadto wykaz firm planujących zwolnienia grupowe podany na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie jest nieaktualny.

– Zwolnienia grupowe w naszej firmie przeprowadzaliśmy w ubiegłym roku i sami przygotowaliśmy dla nich program outplacementowy – informuje Tomasz Trabuć, rzecznik prasowy Providenta, jednej z firm uwzględnionych w wykazie WUP.

Instytucje przyznające w regionach dotacje na szkolenia podkreślają jednak, że nie ma odwrotu od większych wymagań od firm szkoleniowych i innych beneficjentów PO KL.

– Będą musieli włożyć więcej pracy, żeby efekty szkoleń były widoczne – podkreśla Barbara Piekart z WUP w Gdańsku.

389 tys. osób pozostających bez pracy wzięło udział w projektach PO KL