Zmiana prawa Od przyszłego roku krew będzie kosztować o 10 proc. więcej. Dawcy rzadkich grup krwi dostaną wyższy ekwiwalent pieniężny za jej pobranie.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekty rozporządzeń dotyczące zmiany wysokości opłat za krew, warunków jej pobierania oraz odpłatności za oddanie rzadkiej grupy krwi. Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki, od nowego roku wzrosną one o 10 proc. Obecnie opłata za jedną jednostkę krwi pełnej wynosi 220 zł, od 2008 roku cena zostanie podwyższona o 20 zł. O 15 zł wzrośnie opłata za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych (ze 125 zł do 140 zł).

Wzrost opłat za krew oznacza dla Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) konieczność przygotowania nowych cenników.

- To, że cena krwi zostanie podwyższona, nie oznacza, że centra na tym zarobią. Pobrana krew musi być bardzo dokładnie przebadana, a to wymaga np. drogich odczynników - mówi Aneta Olszewska, kierownik działu prawno-organizacyjnego RCKiK w Opolu.

Produkcja krwi i jej pochodnych jest dofinansowywana z dotacji celowej budżetu państwa. W 2008 roku resort zdrowia przeznaczy na ten cel ponad 98 mln zł.

Wzrost opłat za krew odczują na pewno placówki ochrony zdrowia.

Jak zapewnia Jolanta Kocjan, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia, podwyżka cen krwi zostanie uwzględniona w przyszłorocznych kontraktach.

Natomiast jeszcze w tym roku planowana jest zmiana warunków pobierania krwi od kandydatów na jej dawców. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, od jednego dawcy nie można pobrać w ciągu roku więcej niż 15 litrów osocza. Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada, że limit ten zostanie zwiększony o 10 litrów.

Zbigniew Urbaniak, dyrektor RCKiK w Zielonej Górze, podkreśla, że w Polsce i tak pobiera się mniej krwi niż w innych krajach Unii Europejskiej.

- Niezbędne jest więc podwyższenie dopuszczalnych norm - dodaje Zbigniew Urbaniak.

Wyższy też będzie ekwiwalent pieniężny, jaki dostają dawcy rzadkich grup krwi. Obecnie za pobranie 1 litra krwi i zabiegi z tym związane dawca otrzymuje 200 zł. Po zmianie przepisów będzie otrzymywał 350 zł. Do rzadkich rodzajów krwi zalicza się np. grupę 0 RH- czy A RH-.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl