Od 1 stycznia 2012 r. żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze po raz pierwszy wstępujący do służby utracą część przywilejów rentowych. Funkcjonariusze nie będą już mieć prawa do renty inwalidzkiej III grupy. A to oznacza, że zniknie cała grupa osób, która obecnie, mając przyznaną rentę mundurową, może dodatkowo pracować praktycznie bez żadnych ograniczeń.
Rząd chce także zmniejszyć do 10 proc. wysokość specjalnego dodatku do emerytury. Dotyczy to sytuacji, kiedy niezdolność do służby powstała wskutek choroby mającej z nią bezpośredni związek. Planowana jest także likwidacja Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). W efekcie orzecznictwo rentowe będzie dwu-, a nie trzyinstancyjne.

Emerytura z dodatkiem