Związkowcy chcą porozumienia w sprawie emerytur mundurowych, bo rozwiązania zawarte w propozycjach rządu są dla wielu starszych funkcjonariuszy korzystniejsze niż obecnie. Rząd obawia się, że zmiany w emeryturach mundurowych będą zbyt kosztowne. Dlatego w sprawie reformy emerytur mundurowych nic nie zostało przesądzone.
Kluczem do sukcesu dla związkowców jest propozycja złożona przez jeden z podzespołów zajmujących się reformą emerytur mundurowych. Dotyczy ona warunków przejścia na emeryturę i podniesienia maksymalnego wymiaru emerytury do 85 proc. ostatniego uposażenia. To aż o 10 proc. więcej niż w obecnym modelu emerytalnym.
Chociaż aby je otrzymać, trzeba służyć przynajmniej 35 lat, to dla wielu funkcjonariuszy z długim stażem i wysokimi wynagrodzeniami będzie to łakomy kąsek. To oni zyskają najbardziej. Szczególnie gdy zostanie utrzymany obecny model, w którym emerytura jest wyliczana nie według wpłaconych składek, ale jako relacja do ostatniej pensji. To pozwala podnosić wysokość świadczenia tuż przed przejściem na emeryturę przez podwyżkę uposażenia.