■  OkrĄgŁy stóŁ w ochronie zdrowia. Prezydent Lech Kaczyński poinformował, że podczas wczorajszych konsultacji z przedstawicielami klubów parlamentarnych zaproponował zorganizowanie okrągłego stołu w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia. - Należy zbudować swoiste ponadpartyjne porozumienie w sprawie dalszych działań w służbie zdrowia - oświadczył prezydent po zakończeniu konsultacji. Zaznaczył, że podczas spotkania z taką propozycją wystąpił także poseł LiD, były minister zdrowia Marek Balicki.

Więcej www.prezydent.pl

■  O podręcznikach w Sejmie. Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło działania, które mają na celu usprawnienie podejmowania decyzji w sprawie dopuszczania podręczników do użytku szkolnego, tak by odbywało się ono zgodnie z przepisami, ale bez zbędnej zwłoki - poinformowała wiceminister edukacji Krystyna Szumilas. Według niej proces podejmowania decyzji w sprawie podręczników wymaga dopracowania, m.in. poprzez zwiększenie liczby recenzentów i wprowadzenie nowej procedury - konfrontacji, gdy oceny zawarte w recenzjach są rozbieżne. - Podstawą decyzji nie może być widzimisię pracownika MEN - podkreśliła Krystyna Szumilas.

■  PosŁowie krytykujĄ minister nauki i szkolnictwa wyŻszego. Wczoraj Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prezentowała posłom główne założenia jej resortu. Powiedziała m.in., że chce usprawnić zasady funkcjonowania i finansowania jednostek naukowych oraz uczelni, tak by lepiej współpracowały ze sobą, oraz zmienić system szkolnictwa wyższego. Obecny bowiem nie jest sprawiedliwy. Zdaniem większości posłów, w wystąpieniu przeważały górnolotne hasła, zamiast konkretów.

■  Pomoc dla placówek opieki spoŁecznej. Do ponad 165 placówek opieki społecznej trafiło 550 tys. zł zebranych podczas VII Konwoju Muszkieterów - akcji charytatywnej zrzeszenia niezależnych kupców - poinformowała rzecznik zrzeszenia Eliza Orepiuk. Konwój, złożony z kilkunastu tirów, odwiedził m.in. domy dziecka, ośrodki pomocy społecznej, parafie, szpitale, punkty Caritas i PCK. Organizatorem akcji jest powołana przez handlowców Fundacja Muszkieterów.

Więcej www.fundacjamuszkieterow.p